Yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) báo cáo tình hình hoạt động đầu tư quý II năm 2011.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện công văn số 3646/BKHĐT-ĐTNN ngày 08/06/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng, ước cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động đầu tư với những nội dung theo (công văn số 144/KCN-ĐT ngày 13/6/2011 của Ban Quản lý các KCN).

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22596226
  • Trong ngày:4192
  • Trong tuần:8818
  • Trong tháng:1055018
  • Trong năm:3741203