Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Năm 2011, nền kinh tế trong nước được dự báo là tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, tạo sức mạnh và niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Năm 2011, nền kinh tế trong nước được dự báo là tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, tạo sức mạnh và niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn, kinh tế-xã hội của nước ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, thậm chí lớn hơn so với dự báo cuối năm 2010 về lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Tăng trưởng GDP có xu hướng chậm lại, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2010; giá cả, lạm phát, mặt bằng lãi suất tăng cao so với chỉ số lạm phát và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp,...
Tình hình trên tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế của các tỉnh nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và những năm tiếp theo của toàn tỉnh đã đề ra. Hoạt động tại các KCN trong những tháng đầu năm 2011 cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực đó, mặc dù đã có những biến chuyển tích cực nhưng còn chậm và chưa đạt được so với kỳ vòng và kế hoạch đặt ra.
Trong bối cảnh đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định kinh tế, không để lạm phát cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh. Kết quả cụ thể đạt được trong 6 tháng đầu năm 2011 như sau:
         I. KẾT QUẢ THỰC HIỆNNHIỆM VỤ.
            1 Công tác tiếp nhận và quản lý đầu tư.    
Tiếp nhận có lựa chọn các dự án đầu tư, 6 tháng đầu năm 2011 Ban đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 03 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 258,5 triệu USD và 450 tỷ đồng, giảm 13 dự án nhưng tăng 2,6 lần về vốn so với cùng kỳ năm 2010, trong đó có 2 dự án với quy mô đầu tư lớn gồm: Dự án nhà máy sản xuất tấm cảm ứng của Tập đoàn Wintex – Đài Loan, vốn đầu tư đăng ký 250 triệuUSD và dự án nhà máy đóng gói cà phê của Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên, vốn đầu tư đăng ký 450 tỷ đồng. Đưa tổng số dự án đầu tư trong các KCN lên 117 dự án, trong đó có 44 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.407,64 tỷ đồng và 690,7 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 1.687,31 tỷ đồng và 238,95 triệu USD (chi tiết từng KCN  theo biểu kèm theo).
Đối với các dự án chậm tiến độ, Ban đang tích cực đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng lấp kín diện tích theo quy hoạch đồng thời thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc phần đất còn bỏ trống theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Ban đã thu hồi 04 Giấy chứng nhận đầu tư của các dự án vi phạm tiến độ.
2. Thực hiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN.
Sáu tháng đầu năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN có nhiều khởi sắc, doanh thu và giá trị xuất nhập khẩu đều tăng cao so với cùng kỳ 2010, điều này chủ yếu là do một số doanh nghiệp lớn mở rộng và đi vào sản xuất, có doanh thu cao và ổn định như: Công ty TNHH một thành viên Fuhong Precission Component, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OPT,... Bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp không tìm được đầu ra, phải ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng như : Công ty CP cáp Trường Thành, Công ty TNHH SX&TM Terra Wood, Cty TNHH KHKT điện tử Mộng Phong, Công ty TNHH ĐT&SXTM An Sinh, CN Công ty TNHH Trang My,... Vì vậy, mặc dù có nhiều doanh nghiệp lớn với doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cao nhưng các khoản thuế nộp ngân sách nhà n­ước chưa cao.
Tính đến hết tháng 5/2011, trong các KCN đã có 74 doanh nghiệp xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, máy móc và đi vào sản xuất (trong đó KCN Đình Trám 51 doanh nghiệp; KCN Song Khê - Nội Hoàng 7 doanh nghiệp; KCN Quang Châu 5 doanh nghiệp; Cụm CN Nội Hoàng 8 doanh nghiệp; Cụm CN Đồng Vàng 3 doanh nghiệp), doanh thu từ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 4.700 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ 2010 (chiếm 23,61% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh); Thuế phát sinh phải nộp đạt 70,8 tỷ đồng, gấp 1,42 lần so với cùng kỳ, trong đó nộp tại Cục thuế Bắc Giang là 15,37 tỷ đồng, gấp 3,98 lần so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch xuất khẩu đạt 113,6 triệu USD gấp 2,14 lần so với cùng kỳ 2010, kim ngạch nhập khẩu đạt 124,5 triệu, gấp 2,03 lần so với cùng kỳ (Số liệu tính theo giá hiện hành).
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đối với các doanh nghiệp KCN, từng bước tạo được kỷ cương, nề nếp trong KCN. Cụ thể như sau:
         Về xây dựng:  Cơ bản các dự án đầu tư đã thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch và Giấy phép xây dựng được cấp, song công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do sự thiếu hợp tác của doanh nghiệp.
         Trong 6 tháng đầu năm 2011, Ban đã tham gia ý kiến cơ sở cho 07 dự án; cấp Giấp phép xây dựng cho 08 dự án, đồng thời phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng tại các KCN Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng (khu phía Bắc), Quang Châu hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Hiện nay KCN Quang Châu đã được đồng ý điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN, còn lại KCN Vân Trung và KCN Song Khê - Nội Hoàng đã hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết và chờ phê duyệt.
         Về môi trường: Hiện nay, ngoài KCN Đình Trám đã đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung vào hoạt động, các KCN khác cũng đang chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Các chủ đầu tư đều cam kết trong năm 2012 sẽ đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải.
         Đối với các dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN trước khi xin cấp giấy phép xây dựng đều được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định hiện hành. Sáu tháng đầu năm 2011, Ban đã cấp xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường cho 5 dự án đầu tư vào KCN, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tiến hành quan trắc môi trường định kỳ, lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.
         Nhìn chung việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan của hầu hết các doanh nghiệp KCN đều tương đối nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện tốt, vẫn còn mốt số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết như: chưa tiến hành thu gom, phân loại chất thải nguy hại,... mặt khác do chủ đầu tư hạ tầng chưa tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nên một số doanh nghiệp đã xả nước thải vào hệ thống thu gom của KCN và để chảy ra khu vực xung quanh gây ảnh hưởng tới môi trường tại các vùng phụ cận.
         Về lao động : Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Ban đã tiến hành hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp KCN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
         Tính đến ngày 31/3/2011, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp KCN là 16.743 lao động (ước tính đến hết 30/6/2011 là 17.500 lao động), tăng 4.276 người so với cùng kỳ năm 2010, trong đó lao động là người nước ngoài có 369 người, có 14.464 lao động là người địa phương (lao động là người trong tỉnh Bắc Giang), chiếm 86,5%; lao động nữ là 12.079, chiếm 72%; đã ký hợp đồng lao động là 15.342 lao động, chiếm 92%; lao động được tham gia BHXH là 13.594 lao động, chiếm 81,2%, tăng 4.221 người so với cùng kỳ 2010. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng: 2.200.000 đ/người/tháng tăng khoảng 400.000 đ/người/tháng so với cùng kỳ 2010. Với số lượng lao động như hiện nay, cộng với việc phát sinh nhu cầu lao động lớn, đặc biệt là lao động nữ trong thời gian tới do Công ty TNHH Wintek với nhu cầu lao động rất lớn (khoảng 5.000 lao động) đi vào hoạt động thì vấn đề quản lý, sử dụng, tuyển dụng lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn và đặc biệt là vấn đề nhà ở cho người lao động.
 Nhìn chung các doanh nghiệp đã tuân thủ và thực hiện pháp luật về lao động, đã quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, trả lương theo quy định, như đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN, cấp Sổ lao động cho người lao động làm việc trong KCN, xây dựng Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, quy chế lương thưởng, Hệ thống thang bảng lương, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, Hội đồng hoà giải lao động cơ sở,... Tuy nhiên, do hiểu biết về pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế, nhiều quy định của pháp luật về lao động doanh nghiệp không biết, không thực hiện hoặc đã biết nhưng không thực hiện dẫn đến việc thực hiện tại một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức, đối phó, nhiều lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động chưa được quan tâm, dẫn đến việc xảy ra một số vụ tranh chấp về lao động trong các doanh nghiệp KCN.  Sáu tháng đầu năm 2011, đã xảy ra 04 vụ tranh chấp lao động tập thể và 01 kiến nghị của người lao động. Các vụ việc đã được giải quyết dung hoà giữa quyền lợi của tập thể người lao động với người sử dụng lao động trên cơ sở quy định của pháp luật. Các vụ tranh chấp lao động này chủ yếu xảy ra ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  
Về pháp luật PCCC, ANTT,…:  Tăng cường công tác đảm bảo ANTT, PCCC trong KCN, ngay từ đầu năm Ban đã thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong các khu, cụm công nghiệp đồng thời phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp với cơ quan Công an KCN; Công an phòng cháy trong công tác đảm bảo ANTT và PCCC. Nhìn chung, hầu hết doanh nghiệp đã quan tâm đến việc thực hiện các quy định về PCCC và chấp hành nội quy đảm bảo ANTT trong KCN. Trong 6 tháng đầu năm 2011 đã không để xảy ra vụ mất ANTT, cháy nổ nghiêm trọng nào trong KCN.
         3. Cải cách hành chính, đổi mới hoạt động của Ban.
Công tác CCHC luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm cần thực hiện của Ban. Vì vậy ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo Ban, triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên, Ban đã chủ động ban hành các văn bản, quy chế, kế hoạch thực hiện trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban và giám sát quá trình thực hiện; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-KCN ngày 23/2/2011 cải cách hành chính năm 2011; Triển khai Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong các lĩnh vực hoạt động đã được cấp chứng nhận của Ban.
Thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, Ban xây dựng Kế hoạch số 47/KH-KCN ngày 30/5/2011 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 tại Ban, đồng thời phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số1049/KH-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của tỉnh.
Kết quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 6 tháng đầu năm 2011, đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 4 Hồ sơ đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 9 Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, 91 Hồ sơ cấp Giấy phép lao động, 11 Hồ sơ gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN, 07 Hồ sơ tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, 8 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng,... Các hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo đúng quy định về thời gian và trình tự, được nhà đầu tư đánh giá cao về hiệu quả thực hiện.
4. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước đối với các KCN.
Thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban đã Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC tại 60 doanh nghiệp KCN; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC tại 4 doanh nghiệp (Công ty TNHH dây nâng an toàn Thanh Long, Công ty TNHH Vimark, Công ty TNHH ĐT SX và TM Phú Thịnh, Công ty TNHH Birz Việt Nam),...
Phối hợp trong công tác quản lý lao động tại các KCN, Ban đã cùng với Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực tiến hành điều tra thực trạng và nhu cầu lao động của 54 doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đến năm 2015;Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm tra bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp và đôn đốc các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định; Phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh, huyện đoàn Việt Yên tổ chức tư vấn pháp luật lao động cho công nhân trong KCN; Đồng thời tham gia đoàn Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật Lao động tại 02 doanh nghiệp KCN (Công ty TNHH Young Jin Vina, Công ty TNHH Fine Land Apparel Việt Nam).
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM.
Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN được giao, từ nay đến cuối năm, Ban cần tập trung vào một số vấn đề sau:
1. Căn cứ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, cần thực hiện đánh giá, nhận định bối cảnh, xu thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước để có những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm còn lại cần thực hiện trong năm. Cụ thể:
- Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Song Khê - Nội Hoàng, KCN Vân Trung; Đôn đốc Công ty CP tập đoàn Phú Mỹ lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hoàn chỉnh thủ tục thành lập KCN Châu Minh - Mai Đình.
- Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sáp nhập CCN Đồng Vàng với diện tích 38 ha vào KCN Đình Trám.
- KCN Đình Trám:Chỉ đạo Công ty PTHT KCN thực hiện quyết toán gói thầu bồi thường, giải phóng mặt bằng, các gói thầu được duyệt trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
            2. Chỉ đạo Công ty PTHT KCN hoàn chỉnh công tác lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết CCN Nội Hoàng. Đề nghị UBND huyện Việt Yên và đơn vị tư vấn hoàn thành công tác BT-GPMB để tiến hành xây dựng công trình Kênh tiêu nước CCN ôtô Đồng Vàng.
3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về lao động, môi trường, xây dựng và đầu tư.
- Đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng KCN trong công tác BT-GPMB và xây dựng hạ tầng KCN, đặc biệt trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.
- Tiếp tục công tác quảng bá, xúc tiến để thu hút các dự án đầu tư vào các KCN. Rà soát tình hình sử dụng đất, tiến độ đầu tư của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và xử lý nghiêm túc các dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư theo quy định.   
- Hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động theo đúng trình tự và quy định của pháp luật; Nắm bắt diễn biến tình hình sử dụng lao động và các chế độ chính sách của các doanh nghiệp đối với người lao động. Phối hợp với Công đoàn các KCN, Hiệp hội doanh nghiệp các KCN tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp xây dựng quan hệ hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp các KCN tỉnh Bắc Giang.
- Phối hợp với công an PCCC , công an KCN nắm bắt tình hình ANTT và tình hình thực hiện pháp luật về  PCCC tại các doanh nghiệp KCN.
- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật có liên quan cho doanh nghiệp theo kế hoạch.
4. Tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch. Tổ chức cho các đoàn công tác của Ban đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Bạn.
5. Phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động hàng năm đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong Ban. Hưởng ứng, triển khai và phát động phòng trào thi đua của các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đến từng Doanh nghiệp và người lao động trong KCN.
BBT

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21794082
  • Trong ngày:4013
  • Trong tuần:21907
  • Trong tháng:252874
  • Trong năm:2939059