Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các KCN ban hành kèm theo Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND, ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh; Nhằm chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, ngăn chặn các cuộc tranh chấp lao động tự phát của người lao động , đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Sau khi trao đổi, thống nhất với Công đoàn các KCN, Ban Quản lý các KCN xây dựng kế hoạch số 113/KH-KCN và quyết định số 35/QĐ-KCN ngày 27/10/2011Kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp.

Xem chi tiết  (Tải Kế hoạch 113/KH-KCN và Quyết định 35/QĐ-KCN tại đây)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22501965
  • Trong ngày:64
  • Trong tuần:11135
  • Trong tháng:960757
  • Trong năm:3646942