Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 13/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2914/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2914/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Để chấn chỉnh các hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07/4/2011 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công Thương, Xây dựng, Cục thuế, Công an tỉnh các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thẩm định kỹ đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, thông qua Bộ Ngoại giao, cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để xem xét; hạn chế chấp thuận các dự án đầu tư vào các lĩnh vực phi sản xuất; không cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, công nghệ lạc hậu, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư và nghĩa vụ của nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, góp vốn, huy động vốn, cam kết bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và nghĩa vụ đối với người lao động. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các dự án đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư, đồng thời kiên quyết thu hồi và đề nghị UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án vi phạm.

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh thực hiện rà soát các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư triển khai chậm tiến độ, không đủ vốn thực hiện, vi phạm các luật: Đầu tư, đất đai, xây dựng, các luật thuế để xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời đối với các dự án vi phạm; tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI vay vốn của ngân hàng thương mại trong nước; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc không có khả năng triển khai, thông báo ngay cho các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để có biện pháp thu hồi các khoản đã cho vay.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thuộc UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các thắc mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp FDI trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các tranh chấp, khiếu nại của tổ chức và công dân với các doanh nghiệp FDI và của các doanh nghiệp FDI đối với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh; khi phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời không để diễn biến phức tạp./.

 

Theo bacgiang.gov.vn

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22485042
  • Trong ngày:2701
  • Trong tuần:21974
  • Trong tháng:943834
  • Trong năm:3630019