Quyết định số 48/QĐ-KCN ngày 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 14/12/2011 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 48/QĐ-KCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-KCN ngày 5/8/2010 của Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang (Xem chi tiết Quyết định số 48/QĐ-KCN tại đây).

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22457520
  • Trong ngày:3457
  • Trong tuần:25586
  • Trong tháng:916312
  • Trong năm:3602497