Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 18/01/2012 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Dự hội nghị có các Đ/c Lãnh đạo Ban; các đ/c cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban; Lãnh đạo Công đoàn KCN.

Ngày 18/01/2012 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Dự hội nghị có các Đ/c Lãnh đạo Ban; các đ/c cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban; Lãnh đạo Công đoàn KCN.

   Đ/c Lê Văn Phượng – Phó trưởng Ban quản lý các KCN thay mặt Ban quản lý các KCN đọc báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2011,  triển khai nhiệm vụ năm 2012 với các nội dung chủ yếu là: Năm 2011 Ban đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 40 dự án (trong đó cấp mới 15 dự án; đăng ký 03 dự án và cấp điều chỉnh 22 dự án), vốn đầu tư đăng ký mới là 597,2 tỷ đồng và 281 triệu USD; Vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh tăng thêm là 22,5 triệu USD và 15,1 tỷ đồng; Vốn đầu tư thực hiện đạt 277 tỷ đồng và 163,3 triệu USD. Nâng tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN là 124 dự án (trong đó có 51 dự án FDI), tổng số vốn  đầu tư đăng ký là 4471 tỷ đồng và 731 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 1.855 tỷ đồng và 345 triệu USD; Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN có nhiều khởi sắc, doanh thu và giá trị xuất nhập khẩu đều tăng cao so với năm 2010, điều này chủ yếu là do một số doanh nghiệp lớn mở rộng và đi vào sản xuất, có doanh thu cao, ổn định như: Công ty TNHH một thành viên Fuhong Precission Component, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OPT. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của 85 doanh nghiệp đã hoạt động ước đạt 13.500 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so năm 2010 và chiếm 30,45% giá trị công nghiệp của toàn tỉnh; Thuế phát sinh phải nộp ước đạt 240 tỷ đồng, gấp 1,86 lần so với năm 2010; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 390 triệu USD gấp 2,6 lần so với năm 2010, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 470 triệu, gấp 2,5 lần so với năm 2010; Số lượng lao động làm việc trong các KCN tăng đột biến so với năm 2010, tổng số lao động trong các KCN đến hết năm 2011 là 25.309 lao động, tăng 8.934 lao động so với năm 2010. Thu nhập bình quân của người lao động vào khoảng 3 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 1 triệu đồng so với năm 2010

   Hội nghị đã thảo luận và đề ra các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2012 như: Tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2012 và giai đoạn 2012-2015 trong các KCN; Tiếp nhận có lựa chọn các dự án đầu tư vào KCN trên các phương diện: suất đầu tư, công nghệ, năng lực thực hiện, ít gây ô nhiễm môi trường. Năm 2012 thu hút khoảng 18 dự án với vốn đầu tư đăng ký quy đổi là 3.000 tỷ đồng; Rà soát tình hình sử dụng đất, tiến độ đầu tư của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Xử lý và đề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý các doanh nghiệp không thực hiện đúng các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,... trong KCN; Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp, cung cấp công khai, đầy đủ các quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan như: Pháp luật về đầu tư, đất đai, lao động, môi trường,... cho Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban.

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban Quản lý các KCN yêu cầu các phòng  chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quy hoạch, phát triển các KCN, công tác thu hút những nhà đầu tư tiềm năng có khả năng đóng góp lớn cho tỉnh; Chủ động và tích cực phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng KCN trong công tác xúc tiến đầu tư. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với KCN.

Ban Biên tập

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22743999
  • Trong ngày:1531
  • Trong tuần:17688
  • Trong tháng:1202791
  • Trong năm:3888976