Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 01/02/2012 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang ra Thông báo số 14/TB-KCN về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công việc đối với các Lãnh đạo Ban như sau:

Ngày 01/02/2012 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang ra Thông báo số 14/TB-KCN về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công việc đối với các Lãnh đạo Ban như sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Quyền

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc thực hiện chức năng , nhiệm vụ của Ban.

Điều hành công việc hàng ngày của Ban và làm chủ Tài khoản.

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức nhân sự; công tác hành chính quản trị, công nghệ thông tin, Bộ phận “Một cửa liên thông”, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp (gọi chung là các KCN), công tác quy hoạch chi tiết và thực hiện quy hoạch chi tiết các KCN.

- Công tác vận động, xúc tiến đầu tư và tiếp nhận đầu tư;

- Công tác kế hoạch, công tác tổng hợp;

- Người phát ngôn của Ban Quản lý các KCN;

Trực tiếp phụ trách Văn phòng Ban, phòng Quản lý Đầu tư và sinh hoạt tại Văn phòng Ban.

2. Phó Trưởng ban: Ông Lê Văn Phượng

Là Phó Trưởng ban thường trực, thay mặt Trưởng ban điều hành công việc của Ban khi Trưởng ban vắng mặt và được ủy quyền làm chủ tài khoản thứ nhất.

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Quản lý doanh nghiệp, lao động, xuất nhập khẩu;

- Công tác đoàn thể, an ninh, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các KCN;

Trực tiếp quản lý phòng Quản lý Doanh nghiệp – Xuất nhập khẩu, phòng Quản lý Lao động, Trung tâm Dịch vụ KCN, phòng Đại diện của Ban Quản lý ở các KCN; Sinh hoạt tại phòng Quản lý Lao động;

- Thực hiện giải quyết các công việc còn tồn tại theo báo cáo số 04/BC-KCN ngày 12/01/2012 của Ban Quản lý các KCN về việc thực hiện kết luận thanh tra số 3060/KL-TTr ngày 30/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Phó Trưởng ban: Ông Phạm Huy Đắp

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác thiết kế xây dựng, cấp Chứng chỉ quy hoạch và Giấy phép xây dựng;

- Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong, ngoài hàng rào các KCN, các khu phụ trợ và nhà ở công nhân;

- Công tác môi trường;

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp;

Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường; Công ty PTHT KCN; Sinh hoạt tại phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường.

Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên đây, trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Trưởng ban sẽ phân công một số công việc khác hoặc ủy quyền cho các Phó Trưởng ban khi cần thiết.

Trong quá trình thực hiện các Phó Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban theo quy định hiện hành.

(Xem chi tiết Thông báo số 14/TB-KCN ngày 01/02/2012 tại đây)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22284005
  • Trong ngày:7497
  • Trong tuần:36576
  • Trong tháng:742797
  • Trong năm:3428982