Kế hoạch thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Dịch vụ năm 2012

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 01/6/2012, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1130/KH-UBND thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Dịch vụ năm 2012.

Ngày 01/6/2012, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1130/KH-UBND thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Dịch vụ năm 2012.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2012; góp phần đưa tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2012 đạt 23 - 24%; ngành dịch vụ đạt 9-10%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.775 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 900 triệu USD; tổng thu ngân sách của các doanh nghiệp trên địa bàn đạt 797,5 tỷ đồng.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là thu hút tổng vốn đăng ký của các dự án trong và ngoài nước khoảng 20.700 tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký của các nhà đầu tư trong nước khoảng 2.000 tỷ đồng, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 18.700 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt 6.500 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 2.500 tỷ đồng, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã đề ra 8 giải pháp là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về thực hiện chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư và triển khai dự án đầu tư; thu hồi và xử lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách về đầu tư và lành mạnh hóa môi trường đầu tư của tỉnh; xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các quy hoạch; rà soát, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và công bố các quy hoạch theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thuận lợi trong việc xác định lĩnh vực và địa điểm thực hiện dự án. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” để giảm bớt thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư; tập trung cao cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn./.

Theo bacgiang.gov.vn

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22484985
  • Trong ngày:2644
  • Trong tuần:21917
  • Trong tháng:943777
  • Trong năm:3629962