TẦM VÓC, VAI TRÒ CỦA CÁC KCN BẮC GIANG VỚI VIỆC THÚC ĐẨY CHUYÊN ĐỔI VÀ TÁI CƠ CẤU KT-XH CỦA TỈNH.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Bắc Giang là tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Bắc Giang có hệ thống giao thông thuận tiện bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy tới thủ đô Hà Nội, cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn, sân bay quốc tế Nội Bài, cảng biển quốc tế Hải Phòng, Cái Lân… rất thuận lợi trong phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực.

 

Bắc Giang là tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Bắc Giang có hệ thống giao thông thuận tiện bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy tới thủ đô Hà Nội, cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn, sân bay quốc tế Nội Bài, cảng biển quốc tế Hải Phòng, Cái Lân… rất thuận lợi trong phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực.

Với diện tích tự nhiên hơn 3,8 nghìn km2; dân số gần 1,6 triệu người (trong đó hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động); với thành tựu đạt được trong những năm đổi mới vừa qua đang tạo đà cho Bắc Giang thế và lực mới để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang xác định huy động các nguồn lực từ bên ngoài đề đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa là yếu tố có tính đột phá.

Để góp phần với các nước thực hiện mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành công nghiệp, đến nay, Bắc Giang đã quy hoạch và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập 05 KCN với tổng diện tích 1.163,7ha, đồng thời bổ sung 01 khu công nghiệp với diện tích 207 ha vào danh mục các KCN ưu tiên thành lập mới đến năm 2015, bao gồm:

- Khu công nghiệp Đình Trám: thuộc địa bàn 2 xã Hoàng Ninh và Hồng Thái huyện Việt Yên, do Công ty PTHT KCN tỉnh Bắc Giang (thuộc Ban Quản lý các KCN)  làm chủ đầu tư, sau khi sáp nhập với CCN Đồng Vàng, tổng diện tích 127ha, trong đó:

- Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (158,7ha): thuộc các xã Song Khê - Thành phố Bắc Giang và Tiền Phong, huyện Yên Dũng do Công ty cổ phần kinh doanh nhà Hoàng Hải, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và Công ty cổ phần Thạch Bàn làm chủ đầu tư.

            - Khu công nghiệp Quang Châu: diện tích 426 ha, thuộc các xã Quang Châu, Vân Trung, Hoàng Ninh và Thị trấn Nếnh huyện Việt Yên, do Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang làm chủ đầu tư.

            - Khu công nghiệp Vân Trung: diện tích 350,3ha, thuộc xã Vân Trung, Hoàng Ninh, Tăng Tiến huyện Việt Yên, xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng (chưa bao gồm 16,4ha xây dựng nhà ở cho công nhân), do Công ty TNHH một thành viên Fugiang - Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Đài Loan) làm chủ đầu tư.

            - Khu công nghiệp Việt Hàn: 101,5ha, thuộc địa bàn các xã Hoàng Ninh, Tăng tiền và Hồng Thái huyện Việt Yên. Ngày 24/12/2008 Trưởng Ban Quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH một thành viên đất đai Việt Hàn làm chủ đầu tư nhưng đến ngày 14/02/2011 đã có quyết định thu hồi với lý do nhà đầu tư vi phạm tiến độ đầu tư.

- Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình huyện Hiệp Hòa với diện tích 207 ha, là KCN được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào danh mục các KCN ưu tiên thành lập đến năm 2015.

Việc hình thành và phát triển các KCN đã thu hút lượng vốn đầu tư lớn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước phục vụ cho mục tiêu CNH - HĐH. Với những ưu đãi cũng như việc giảm thiểu các thủ tục hành chính, KCN đã trở thành điểm đến của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Với 03 KCN có doanh nghiệp thứ cấp hoạt động, 01 KCN đang triển khai đầu tư hạ tầng, tính đến 20/6/2012 có 109 dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 52 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.936,32 tỷ đồng và 1.576,95 triệu USD (tổng vốn đầu tư quy đổi là 37.052 tỷ đồng). Vốn đầu tư thực hiện của các dựa án đầu tư trong nước đạt 1.743,62 tỷ đồng, bằng 44,3% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 448,23 triệu USD, bằng 28,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, cụ thể:

- Khu công nghiệp Đình Trám: có 76 dự án đầu tư, trong đó 33 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy CNĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.282,98 tỷ đồng và 183599 triệu USD; tổng diện tích đất đã cho thuê đạt 97,5 ha, lấp đầy 100% đất công nghiệp. Đến nay, tổng vốn đầu tư đã thực hiện của nhà đầu tư trong nước đạt 837,97 tỷ đồng, bằng 65,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, nhà đầu tư nước ngoài đạt 105,93 triệu USD, bằng 57,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

- Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng: có 19 dự án đầu tư, trong đó 07 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy CNĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1.349,69 tỷ đồng và 38,07 triệu USD; tổng diện tích đất cho thuê 41,2ha, lấp đầy 54,07% đất đã san lấp. Đến nay, tổng vốn đầu tư đã thực hiện của nhà đầu tư trong nước đạt 330,85 tỷ đồng, bằng  24,5% tổng vốn đầu tư đăng ký, của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,8 triệu USD, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký (tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước thấp là do dự án của Công ty cổ phần Thạch Bàn đang trong thời kỳ BT-GPMB).

- Khu công nghiệp Quang Châu: có 12 dự án đầu tư, trong đó 09 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy CNĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.303,66 tỷ đồng và 1.284,65 triệu USD; tổng diện tích đất đã cho thuê đạt 65,12 ha, lấp đầy 76,6% tổng diện tích đất công nghiệp đã san lấp. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện của dự án đầu tư trong nước đạt 574,8 tỷ đồng, bằng 44,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, của nhà đầu tư nước ngoài đạt 305,7 triệu USD, bằng 23,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

- Khu công nghiệp Vân Trung: Có 02 dự án của nhà đầu tư nước ngoài được chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 70,64 triệu USD.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC GIANG VỚI VIỆC MINH BẠCH HÓA THÔNG TIN, CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẢM THỜI GIAN, GIẢM CHI PHÍ CHO NHÀ ĐẦU TƯ.

Thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, ngày 10/12/2003, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 72/KH-UB triển khai thực hiện chung trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, ngày 16/3/2007 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa”.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban Quản lý các đã chủ động xây dựng, trình và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ban (Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 14/6/2007), trong đó quy định thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết của 7 lĩnh vực.

Ngày 22/6/2007, Trưởng Ban ban hành Quyết định số 41/QĐ-KCN thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban; ngày 27/6/2007 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kèm theo Quyết định số 44/QĐ-KCN.

Đáng lưu ý, trước khi thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban, nhằm tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư, ngày 30/8/2006, Ban Quản lý các KCN, Công an tỉnh, Cục thuế và Sở TN&MT đã ký Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết các thủ tục khắc dấu, cấp mã số thuế và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, trong đó quy định nhà đầu tư chỉ cần thực hiện các thủ tục nêu trên tại cơ quan một đầu mối là Ban Quản lý các KCN.

Ngày 08/5/2009, Trưởng Ban Quản lý các KCN đã ban hành quy định về trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban, trong đó quy định thời gian giải quyết của hầu hết tất cả các thủ tục cắt giảm tối thiểu là 50%.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, Ban đã ra soát, trình và được UBND tỉnh công bộ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban tại các Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 10/8/2009; số 124/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 và số 377/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 và dự kiến từ nay đến cuối năm 2012 Ban sẽ tiếp tục trình UBND tỉnh công bố một số thủ tục theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh.

Việc ra soát các thủ tục hành chính của Ban tập trung chủ yếu vào việc cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục. Kết quả rà soát đến nay đạt được cụ thể như bảng sau (Xem file tai day):

BBT

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21794173
  • Trong ngày:4104
  • Trong tuần:21998
  • Trong tháng:252965
  • Trong năm:2939150