CÁC KCN TỈNH BẮC GIANG: Đầu tàu phát triển công nghiệp của tỉnh.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Giai đoạn 2012-2020, Bắc Giang phấn đấu đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn cho tăng trưởng kinh tế đến năm 2020. Trong đó, tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp; góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; tiếp tục xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt; phát triển một số KCN mới, tạo quỹ đất cho thu hút đầu tư; xác định phát triển công nghiệp là đầu tầu cho phát triển kinh tế của địa phương.

Giai đoạn 2012-2020, Bắc Giang phấn đấu đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn cho tăng trưởng kinh tế đến năm 2020. Trong đó, tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp; góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; tiếp tục xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt; phát triển một số KCN mới, tạo quỹ đất cho thu hút đầu tư; xác định phát triển công nghiệp là đầu tầu cho phát triển kinh tế của địa phương.

Kể từ khi KCN Đình Trám (KCN đầu tiên) được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng năm 2002, Bắc Giang đã xây dựng quy hoạch phát triển và hình thành 5 KCN, bao gồm KCN Đình Trám sau khi sáp nhập với CCN Đồng Vàng, tổng diện tích (127ha), KCN Song Khê - Nội Hoàng (158,7ha), KCN Quang Châu (426 ha), KCN Vân Trung (350,3ha, chưa bao gồm 16,4ha xây dựng nhà ở cho công nhân) và Việt Hàn (101,5ha), trong đó, 4 KCN đã đi vào hoạt động, riêng KCN Việt Hàn đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư, hiện đang lựa chọn chủ đầu tư mới.

Đến nay, với 4 khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động đã có 128 dự án đầu tư được chứng nhận đầu tư, trong đó có 56 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.449,59 tỷ đồng và 1.579,7 triệu USD. Vốn đầu tư đăng ký bình quân của các dự án đầu tư trong nước đạt 62 tỷ đồng/dự án và 36 tỷ đồng/ha; của các dự án nước ngoài đạt 29,3 triệu USD/dự án và 13,1 triệu USD/ha. Vốn đầu tư thực hiện của các nhà đầu tư trong nước đạt 1.966,53 tỷ đồng, bằng 44,2%, của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 450,15 triệu USD, bằng 28,5% vốn đầu tư đăng ký; diện tích đất cho thuê là 242ha.

Từ năm 2005 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN đã có sự tăng trưởng đáng kể, từ 10 doanh nghiệp hoạt động với doanh thu 65 tỷ đồng, bằng 11,2% tỷ trọng công nghiệp của toàn tỉnh, đến hết năm 2011 đã có 85 doanh nghiệp hoạt động, với doanh thu đạt 13.280 tỷ đồng, bằng 30,45% tỷ trọng công nghiệp của toàn tỉnh, thuế phát sinh phải nộp 261 tỷ đồng và nộp ngân sách tỉnh khoảng 29 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 0,6 triệu USD lên 382,2 triệu USD; nhập khẩu tăng từ 3,5 lên 465,6 triệu USD. Đến 31/3/2012, trong đã có 89 doanh nghiệp hoạt động, với doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 4.370 tỷ đồng, thuế phát sinh phải nộp 45,7 tỷ đồng, đã nộp tại Bắc Giang 2,5 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 131,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 181,7 triệu USD; Doanh thu bình quânnăm 2011 đạt 65,4 tỷ đồng/ha đất công nghiệp đã cho thuê và 27,9 tỷ đồng/ha đất tự nhiên đã san lấp; thuế phát sinh phải nộp đạt 1,3 tỷ đồng/ha đất công nghiệp đã cho thuê và 0,55 tỷ đồng/ha đất tự nhiên đã san lấp.

Hoạt động của các doanh nghiệp KCN đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động địa phương nói riêng, đồng thời làm thay đổi đời sống nhân dân các vùng lân cận KCN. Cùng với sự hình thành và phát triển các KCN, số lượng việc làm được giải quyết qua các năm cũng tăng đáng kể, từ chỗ sử dụng 1.632 lao động năm 2005, đến hết năm 2011 đã có 25.309 lao động làm việc trong các doanh nghiệp KCN (dự kiến đết hết tháng 6/2012 là 30.000 người), đạt khoảng 100 người/ha đất đã cho thuê (bình quân cả nước đạt 75 người/ha) và khoảng 54 người/ha đã san lấp, trong đó lao động địa phương luôn chiếm trên 50%, đặc biệt những năm gần đây đều chiếm trên 80%; tổng số lao động sử dụng đặc biệt tăng mạnh trong năm 2010 (gấp gần 2 lần so với 2009), chủ yếu tập trung trong các ngành sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, gia công hàng may mặc.

Thực tế cho thấy, số việc làm được giải quyết khi phát triển KCN cao gấp 3,8 lần so với canh tác nông nghiệp; thu nhập của người lao động và số lao động được tham gia bảo hiểm xã hội năm sau cao hơn năm trước; thu nhập hàng năm của người lao động làm việc trong KCN cao gấp khoảng 19 lần so với thu nhập từ làm nông nghiệp tính trên diện tích đất đã san lấp.

Ngoài việc tăng thu nhập từ số lao động trực tiếp làm việc cho các doanh nghiệp KCN, việc phát triển các KCN cũng làm cho các hộ dân vùng lân cận KCN có thêm thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ về nhà ở, dịch vụ sinh hoạt,... cho người lao động làm việc trong KCN khoảng 78 tỷ đồng/năm, gấp 1,75 lần so với thu nhập từ việc canh tác trên đất nông nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra là tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp; góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực... tỉnh Bắc Giang đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý điều hành của lãnh đạo Ban Quản lý các KCN trong đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư, môi trường và lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tập trung rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính, các quy định không cần thiết, nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp giữa Ban với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện dự án của các nhà đầu tư. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư, kịp thời trợ giúp, tháo gỡ khó khăn, ách tắc cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục thẩm tra phê duyệt dự án, chấp thuận đầu tư, giải phóng mặt bằng và cho thuê đất.

- Tăng cường công tác quy hoạch và xây dựng; quy hoạch phát triển các khu; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch khu nhà ở, khu đô thị và khu thương mại phục vụ công nhân.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động, thu hút đầu tư. Tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương với công tác xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh; tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh KCN của tỉnh tới các nhà đầu tư.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng xúc tiến đầu tư cho cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Tăng cường đào tạo ngoại ngữ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả. Xây dựng, hoàn thiện danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành, vùng và đảm bảo tính khả thi của từng dự án.

- Tăng cường quản lý nhà nước về giám sát đầu tư; nâng cao trình độ và năng lực thẩm tra các dự án đầu tư, rút ngắn thời gian, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21794049
  • Trong ngày:3980
  • Trong tuần:21874
  • Trong tháng:252841
  • Trong năm:2939026