Bắc Giang: Tháng 7 cấp 05 giấy chứng nhận đầu tư

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Tháng 7/2012, toàn tỉnh đã thu hút thêm 5 dự án đầu tư, trong đó có 1 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký hơn 18 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 0,3 ha và 4 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 8,8 triệu USD.

Tháng 7/2012, toàn tỉnh đã thu hút thêm 5 dự án đầu tư, trong đó có 1 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký hơn 18 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 0,3 ha và 4 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 8,8 triệu USD.

Các dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử đã và đang góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Tính từ ngày 01/01/2012, Bắc Giang đã thu hút được 9 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 207,34 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 7,07 ha; 10 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 32,6 triệu USD (riêng trong các KCN có 9 dự án, vốn đăng ký là 25,6 triệu USD). So với 7 tháng cùng kỳ năm 2011: Đối với các dự án đầu tư trong nước, số dự án bằng 28,1%, vốn đăng ký bằng 14,9%; đối với các dự án FDI, số dự án nhiều gấp 3 lần nhưng vốn đăng ký chỉ bằng 12,8%.

Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 692 dự án, trong đó có 589 dự án đầu tư trong nước và 103 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 34.858 tỷ đồng và 1.731,2 triệu USD (đã bao gồm vốn bổ sung của Công ty Wintek Việt Nam là 870 triệu USD). Vốn thực hiện ước đạt 13.550,5 tỷ đồng và 420,5 triệu USD.

Theo bacgiang.gov.vn

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22725322
  • Trong ngày:2504
  • Trong tuần:25115
  • Trong tháng:1184114
  • Trong năm:3870299