Nghị định số 60/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 30/07/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2012 (Xem Nghị định 60/2012/NĐ-CP tại đây)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22729750
  • Trong ngày:1048
  • Trong tuần:3439
  • Trong tháng:1188542
  • Trong năm:3874727