Địa chỉ Email công đoàn của các đơn vị

Bản inSend by email
Tiếng Việt

 

 

Tên đơn vị

Email

CĐ Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

cd_kcntinh_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ BQLKCN tỉnh Bắc Giang

banquanly_kcn_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh

tnhh_phuthinh_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Việt Thắng

 tnhh_vietthang_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Giấy Bắc Hà

tnhh_giaybacha_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Xuân Thu

tnhh_xuanthu_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH VIMARK

tnhh_vimark_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Giấy Bình Dương

tnhh_giaybinhduong_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Việt Phong

tnhh_vietphong_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Sung Woo vina

tnhh_sungwoovina_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH LKĐT Sanyo-OPT VN

tnhh_sanyo_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Wintek VN

tnhh_wintek_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Hoa Hạ Việt Nam

tnhh_hoaha_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH BIRZ Việt Nam

tnhh_birz_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Dokyoung

tnhh_dokyoung_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Thiên Thái Cửu

tnhh_thienthaicuu_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH YOKOI MOULD Việt Nam

tnhh_yoikoimould_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Fine land Apparel VN

tnhh_fineland_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH HOSIDEN Việt Nam

tnhh_hosiden_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH NICHIRIN Việt Nam

tnhh_nichirin_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Thanh Long

tnhh_thanhlong_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Bắc Hồng Hà

tnhh_bachongha_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Liên doanh Việt Hàn

tnhh_ldviethan_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Conkaisen Vina

tnhh_conkaisenvina_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Hansol Vina

tnhh_hansolvina_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Đầu tư SXTM An Sinh

tnhh_ansinh_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Việt Nam Gisan Mobile

tnhh_vngisan_mobile_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Asia BOLT Vina

tnhh_asiaboltvina_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Điện Tử Yesung

tnhh_dientuyesung_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH ITALISA Việt Nam

tnhh_italisa_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Bao bì Hạo Nhuệ

tnhh_baobihaonhue_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH CNĐT Jinsung

tnhh_cndt_jinsung_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH In bao bì Sunny VN

tnhh_inbaobi_sunny_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Tokai Trim VN

tnhh_tokaitrim_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Vina Nanno Hightech

tnhh_vinananno_hightech_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH TĂCN đặc khu Hope VN

tnhh_dackhuhope_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH Dae Gwang Vina

tnhh_daegwangvina_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH TeSung

tnhh_tesung_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty TNHH ASEAN Link

tnhh_aseanlink_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty CPDP Thực Phẩm Thăng Long

cp_duoctpthanglong_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

cp_daukhithaiduong_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Cổ phần ALPHA

cp_alpha_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Đất Việt

cp_thucandatviet_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Cổ phần SNC

cophansnc_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Bắc

cp_mayhabac_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Cổ phần Dây và Ống đồng Trần Phú

cp_tranphu_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Cổ phần Thép Tuấn Cường

cp_theptuancuong_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang

cp_kcnsaigon_bg_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty CP Cà phê hoà tan Trung Nguyên tại BG

cp_caphetrungnguyen_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Tae Yang VN

teayangvn_cd@bacgiang.gov.vn

CĐ Cty Crystal martin VN

crystal_martin_cd@bacgiang.gov.vn

Ngô Đức Thắng - PCT CĐ KCN

thangnd_cd@bacgiang.gov.vn

Phạm Thanh Hải - PCT CĐ KCN

haipt_cd@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Văn Nhiên - Cán bộ CĐ KCN

nhiennv_cd @bacgiang.gov.vn

Nguyễn Thị Huyền - Cán bộ CĐ KCN.

huyennt_cd @bacgiang.gov.vn

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22331576
  • Trong ngày:2887
  • Trong tuần:34037
  • Trong tháng:790368
  • Trong năm:3476553