GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN CÁC KCN TỈNH BẮC GIANG

Bản inSend by email
Tiếng Việt

 

 

Theo Điều 23, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khoá IX) quy định: Công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi chung là Công đoàn KCN).

            1. Công đoàn các KCN là công đoàn cấp trên cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp.

            2. Công đoàn các KCN quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc đơn vị do địa phương thành lập hoạt động trong các khu công nghiệp; chỉ đạo Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn nghành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty của Trung ương hoạt động trong khu công nghiệp.

            3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn KCN:

            a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật cho CNVCLĐ trong các khu công nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội Công đoàn cấp mình.

            b) Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, cơ quan quản lý lao động địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đơn thư khiếu nại của CNVCLĐ trong các khu công nghiệp.

            c) Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở: Xây dựng, thương lượng, ký Thoả ước lao động tập thể, tham gia xây dựng nội quy lao động, thành lập hội đồng giải hoà lao động cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, an toàn vệ sinh lao động, các hoạt động văn hoá, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống CNVCLĐ.

            d) Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện công tác quản lý cán bộ công đoàn theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.

            đ) Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn nghành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty của Trung ương trong khu công nghiệp thực hiện các nội dung theo quy định điểm e, khoản 3, điều 28, Điều lệ Công đoàn.

Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 10/01/2007 theo quyết định số 01/QĐ-LĐLĐ ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

            Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang được sử dụng con dấu, được mở tài khoản giao dịch tại kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang. Hoạt động tài chính theo sự phân cấp của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang.

* Về cơ cấu tổ chức Công đoàn KCN tỉnh Bắc Giang hiện nay:

            - Cơ quan thường trực Công đoàn các KCN bao gồm: 05cán bộ

                        1. Đ/c: Ngô Đức Thắng - Phó chủ tịch phụ trách

                        2. Đ/c: Phạm Thanh Hải - Phó chủ tịch – Chủ nhiệm UBKT

                        3. Đ/c: Nguyễn Văn Nhiên - Uỷ viên BCH, chuyên viên

                        4. Đ/c: Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên

                        5. Đ/c: Hoàng Xuân Phương - Chuyên viên

            - Công đoàn cơ sở trực thuộc bao gồm: 61 đơn vị

1.      Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang;

2.      Công đoàn Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh;

3.      Công đoàn Công ty TNHH Việt Thắng;

4.      Công đoàn Công ty TNHH Giấy Bắc Hà;

5.      Công đoàn Công ty TNHH Xuân Thu;

6.      Công đoàn Công ty TNHH VIMARK;

7.      Công đoàn Công ty TNHH Giấy Bình Dương;

8.      Công đoàn Công ty TNHH Đức Phát;

9.      Công đoàn Công ty TNHH Việt Phong;

10.  Công đoàn Công ty TNHH Sung Woo vina;

11.  Công đoàn Công ty TNHH LKĐT Sanyo-OPT VN;

12.  Công đoàn Công ty TNHH Wintek VN;

13.  Công đoàn Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam;

14.  Công đoàn Công ty TNHH BIRZ Việt Nam;

15.  Công đoàn Công ty TNHH Dokyoung;

16.  Công đoàn Công ty TNHH Thiên Thái Cửu;

17.  Công đoàn Công ty TNHH YOKOI MOULD Việt Nam;

18.  Công đoàn Công ty TNHH Fine land Apparel VN;

19.  Công đoàn Công ty TNHH HOSIDEN Việt Nam;

20.  Công đoàn Công ty TNHH NICHIRIN Việt Nam;

21.  Công đoàn Công ty TNHH Thanh Long;

22.  Công đoàn Công ty TNHH Bắc Hồng Hà;

23.  Công đoàn Công ty TNHH Liên doanh Việt Hàn;

24.  Công đoàn Công ty TNHH Conkaisen Vina;

25.  Công đoàn Công ty TNHH Hansol Vina;

26.  Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Thương mại An Sinh;

27.  Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Gisan Mobile;

28.  Công đoàn Công ty TNHH Asia BOLT Vina;

29.  Công đoàn Công ty TNHH Hâm Chỉ Việt Nam;

30.  Công đoàn Công ty TNHH Điện Tử Yesung;

31.  Công đoàn Công ty TNHH ITALISA Việt Nam;

32.  Công đoàn Công ty TNHH Bao bì Hạo Nhuệ;

33.  Công đoàn Công ty TNHH Young Jin Vina;

34.  Công đoàn Công ty TNHH CNĐT Jinsung;

35.  Công đoàn Công ty TNHH In bao bì Sunny VN;

36.  Công đoàn Công ty TNHH Tokai Trim VN;

37.  Công đoàn Công ty TNHH Vina Nanno Hightech;

38.  Công đoàn Công ty TNHH TĂCN đặc khu Hope VN;

39.  Công đoàn Công ty TNHH Dae Gwang Vina;

40.  Công đoàn Công ty TNHH TeSung;

41.  Công đoàn Công ty TNHH ASEAN Link;

42.  Công đoàn Công ty TNHH Trang My;

43.   Công đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Thực Phẩm Thăng Long;

44.  Công đoàn Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;

45.  Công đoàn Công ty Cổ phần ALPHA;

46.  Công đoàn Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Đất Việt;

47.  Công đoàn Công ty Cổ phần SNC;

48.  Công đoàn Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Bắc;

49.  Công đoàn Xí nghiệp Cơ khí Việt Đặng;

50.  Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Thạch;

51.  Công đoàn Công ty Cổ phần Đông dược Hải thượng;

52.  Công đoàn Công ty Cổ phần Dây và Ống đồng Trần Phú;

53.  Công đoàn Công ty Cổ phần Thép Phương Trung;

54.  Công đoàn Công ty Cổ phần Thép Tuấn Cường;

55.  Công đoàn Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang;

56.  Công đoàn Công ty cơ khí Thương mại An Kim;

57.  Công đoàn Công ty Công nghệ Sammwoo Việt Nam;

58.  Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện TAMAHA;

59.  Công đoàn Công ty Cổ phần Cà phê hoà tan Trung Nguyên tại BG;

60.  Công đoàn Công ty Tae Yang VN;

61.  Công đoàn Công ty Crystal martin VN.

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22056698
  • Trong ngày:4661
  • Trong tuần:21303
  • Trong tháng:515490
  • Trong năm:3201675