Thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 21/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 946/QĐ-UBND Về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành; Sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN.

            1. Ban hành mới 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng là: Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn; Cấp giấy phép xây dựng cho dự án; Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình; Cấp lại giấy phép xây dựng;

            2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng (thủ tục cấp phép xây dựng) đã được công bố trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của UBND tỉnh. Thủ tục

            3. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm 12 thủ tục (8 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư và 04 thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng), trong đó:

            - 07 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư (Đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không gắn với thành lập doanh nghiệp); Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không phải thẩm tra; Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện; Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện; Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện; Thẩm tra Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng) và 02 thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng (xây dựng gồmTham gia ý kiến về thiết kế cơ sở; Cấp giấy phép xây dựng tạm) đã được công bố trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của UBND tỉnh.

            - 01 thủ tục thuộc lĩnh đầu tư (đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh)và 02 thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng (thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng; Gia hạn giấy phép xây dựng)đã được công bố trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 của UBND tỉnh.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22496807
  • Trong ngày:2854
  • Trong tuần:5977
  • Trong tháng:955599
  • Trong năm:3641784