Cam kết của Tỉnh

Tỉnh Bắc Giang bảo đảm:
- Đảm bảo các điều kiện tốt nhất về an ninh, môi trường đầu tư và sự nhất quán về chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư vào tỉnh Bắc Giang.
- Tỉnh đảm nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng ;
- Giá thuê đất cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được vận dụng  trong khung giá thuê đất hiện hành.
           - Sẵn sàng gặp nhà đầu tư để giải quyết các yêu cầu của nhà đầu tư.