Khởi động sáng kiến Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 5

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 26 tháng 7 năm 2013 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ông Tanizaki Yasuaki và hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (Keidanren) ông Takahashi Kyohei và ông Nakamura Kuniharu đồng chủ trì cuộc họp cấp cao Ủy ban hỗn hợp Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản để khởi động giai đoạn V Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Ngài Tanizaki Yasuaki và hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (Keidanren) ông Takahashi Kyohei và ông Nakamura Kuniharu. trong cuộc họp cấp cao ký kết Sáng kiên chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 5.
Tham gia cuộc họp có đại diện các Bộ: Tài chính, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học Công nghệ, Giáo dục Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v.v…và các cơ quan phía Nhật Bản: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, KEIDANREN, JICA, JETRO, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại  Việt Nam v.v…
 
Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản được khởi xướng từ tháng 4 năm 2003, là sự hợp tác đặc biệt của hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, qua đó, tạo ra diễn đàn đối thoại về chính sách giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam với mục tiêu nhằm tạo dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam cũng như góp phần đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng, làm thông tin tham khảo trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách của các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Cho đến nay, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản đã thực hiện được 4 giai đoạn. Qua 4 giai đoạn, đã có 286 trong tổng số 337 hạng mục trong Kế hoạch hành động được triển khai tốt và đúng tiến độ, chiếm 85% tổng số hạng mục cam kết. Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản được đánh giá thành công trong việc liên kết giữa khu vực nhà nước và tư nhân. Đây là một trong những kênh thông tin hữu hiệu cho các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách. Mặt khác, nó cũng giúp cho các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nói chung được tham gia vào quá trình hoạch định chính sách của Chính phủ, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư – kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
 
Trên cơ sở thành công của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản 4 giai đoạn trước, tại cuộc họp cấp cao Đánh giá cuối kỳ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn IV vào tháng 12 năm 2012, hai Bên đã thống nhất tiếp tục triển khai giai đoạn V Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản.

Sau 2 tháng làm việc tích cực trên tinh thần hợp tác, hai bên Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất nội dung Kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn V. Kế hoạch hành động giai đoạn V bao gồm một số vấn đề tồn tại của giai đoạn IV, một số nội dung mới được đưa ra dựa trên các vấn đề vướng mắc, khó khăn mà phía Nhật Bản quan tâm và mong muốn trao đổi với các Bộ, ngành phía Việt Nam.

Kế hoạch hành động giai đoạn V gồm 13 vấn đề với 27 hạng mục và 100 tiểu hạng mục liên quan đến các nội dung như luật pháp chính sách, thuế, hải quan, đào tạo nguồn nhân lực, sở hữu trí tuệ, môi trường, an toàn thực phẩm, ngân hàng, dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhìn chung, đây là các vấn đề mà Chính phủ Việt Nam rất quan tâm và đã có nhiều biện pháp và nỗ lực thực hiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian qua.
 
Hai bên cũng thống nhất thời gian triển khai thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn V trong vòng 18 tháng (từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014). Theo đó, sẽ có hai cuộc họp đánh giá giữa kỳ (vào tháng 12/2013 và tháng 6/2014) và một cuộc họp cấp cao để đánh để giá kết quả thực hiện Sáng kiến chung giai đoạn V vào tháng 12/2014.

Việc hoàn thành xây dựng bản Kế hoạch hành động đánh dấu sự khởi đầu thành công của Giai đoạn V Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản. Trong thời gian tới, hai Bên sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác và tích cực triển khai các cam kết trong nội dung Kế hoạch hành động nhằm tạo dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam cũng như góp phần đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng, làm thông tin tham khảo trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách của các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Cục Đầu tư nước ngoài
Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22725413
  • Trong ngày:2595
  • Trong tuần:25206
  • Trong tháng:1184205
  • Trong năm:3870390