Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng hình thức xử lý; công bố công khai thông tin về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cơ sở và khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; các biện pháp cưỡng chế, thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định…

Đối tượng bị xử phạt của Nghị định là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Nghị định, hình thức xử phạt, mức xử phạt được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt tiền tối đa là 01 tỷ đồng đối với cá nhân và 02 tỷ đồng đối với tổ chức.

Ngoài mức phạt tiền, một số hành vi vi phạm còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở.

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP cũng quy định về điều khoản chuyển tiếp, theo đó các hành vi vi phạm hành chính đã được lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì xử phạt theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP.

Nghị định này thay thế Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2013.

Xem Nghị định 179/2013/NĐ-CP tại đây

BBT

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22457574
  • Trong ngày:3511
  • Trong tuần:25640
  • Trong tháng:916366
  • Trong năm:3602551