Thông tin đấu thầu, đầu tư và mua sắm công

Quyết định số 52/QĐ-KCN ngày 20/8/2018 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà xe Ban quản lý các KCN tỉnh Bg

Ngày 20/8/2018 Ban Quản lý các KCN ra Quyết định số 52/QĐ-KCN về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà xe Ban quản lý các KCN tỉnh Bg

Quyết định 47/QĐ-KCN ngày 13/8/2018 về việc chỉ định thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà xe Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

Ngày 13/8/2018 Ban Quản lý các KCN ra Quyết định 47/QĐ-KCN về việc chỉ định thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà xe Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

Thông báo số 89/TB-KCN ngày 11/9/2017 của Ban Quản lý các KCN về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của Nhà nước

Thông báo số 89/TB-KCN ngày 11/9/2017 của Ban Quản lý các KCN về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của Nhà nướcXem thông 89/TB-KCN báo tại đây.

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22729677
  • Trong ngày:975
  • Trong tuần:3366
  • Trong tháng:1188469
  • Trong năm:3874654