Khen thưởng - Xử phạt

Quyết định số 1562/QĐ-XPVPHC ngày 18/10/2018 về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH một thành viên Moa Tech

Ngày 18/10/2018 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1562/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH một thành viên Moa Tech

Quyết định số 51/QĐ-XPVPHC ngày 26/9/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động đối với công ty TNHH Kim Tường

Ngày 26/9/2018 Chánh Thanh tra - Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định số 51/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động đối với công ty TNHH Kim Tường

Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 26/9/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động đối với Công ty TNHH Yushin Tech Vina

Ngày 26/9/2018 Chánh Thanh tra - Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động đối với Công ty TNHH Yushin Tech Vina

Quyết định số 1084/QĐ-XPVPHC vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH vật liệu điện tử Việt Nam)

Ngày 18/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1084/QĐ-XPVPHC vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH vật liệu điện tử Việt Nam

Quyết định số 1083/QĐ-XPVPHC vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ngày 18/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1083/QĐ-XPVPHC vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với ông Nguyễn Ngọc Kiên

Quyết định số 1073/QĐ-XPVPHC vv xử phát vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH MCSP Vina)

Ngày 16/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1073/QĐ-XPVPHC vv xử phát vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MCSP Vina. 

Quyết định 55/QĐ-XPVPHC của Thanh Tra Sở Xây dựng Bắc Giang về việc Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Trung Bắc Vân Trung)

Ngày 14/3/2018 Thanh Tra Sở Xây dựng Bắc Giang ra Quyết định số 55/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần Trung Bắc Vân Trung)

Quyết định 1955/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Shin Sung Vina)

Ngày 20/11/2017 UBND tỉnh ra Quyết định 1955/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Shin Sung Vina)

Quyết định 1915/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh về việc Xử phạt vi phạm hành chính về Bảo hiểm xã hội (Công ty TNHH Fine Land Apparel Việt Nam)

Ngày 15/11/2017 UBND tỉnh ra Quyết định 1915/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về Bảo hiểm xã hội (Công ty TNHH Fine Land Apparel Việt Nam)

Quyết định 230/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH KHKT năng lượng mặt trời Boviet)

Ngày 06/02/2018 UBND tỉnh ra Quyết định 230/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH KHKT năng lượng mặt trời Boviet)

Quyết định 231/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam)

Ngày 06/02/2018 UBND tỉnh ra Quyết định 231/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam)

Quyết định 1321/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty CP thép Việt Úc)

Ngày 31/7/2017 UBND tỉnh ra Quyết định 1321/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty CP thép Việt Úc)

Quyết định 93/QĐ-XPVPHC vv xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH S-Connect BG Vina

Ngày 17/4/2017 Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Giang ra Quyết định 93/QĐ-XPVPHC vv xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH S-Connect BG VinaXem nội dụng Quyết định 93/QĐ-XPVPHC tại đây.

Quyết định số 489/QĐ-XPVPHC vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật điện tử Đông Minh Việt Nam

Ngày 28/3/2017 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 489/QĐ-XPVPHC vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật điện tử Đông Minh Việt Nam.Xem nội dung Quyết định số 489/QĐ-XPVPHC tại đây.

Quyết định số 2156/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH New Wing InterconnectionTechnology (Bắc Giang)

Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 2156/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH New Wing InterconnectionTechnology (Bắc Giang).

Quyết định 1989/QĐ-XPVPHC ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Italisa Việt Nam

Ngày 14/12/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 1989/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với  Công ty TNHH Italisa Việt Nam

Quyết định số 1652/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH điện tử NCC Vina)

Ngày 14/10/2016 UBND tỉnh ra Quyết định số 1652/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH điện tử NCC Vina

Quyết định vv xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Giấy Bình Dương)

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh ra Quyết định số  959/QĐ-XPVPHC về việc  xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Giấy Bình Dương)

Quyết định vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ngày 15/9/2016 UBND tỉnh ra Quyết định số 1479/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Quyết định vv xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 1368/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Quyết định vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ngày 06/10/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 1598/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường 

QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông)

Ngày 14/6/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 893/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông)

QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH BoViet

Ngày 29/4/2016 UBND tỉnh ra Quyết định số 635/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH BoViet

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22755120
  • Trong ngày:2014
  • Trong tuần:5595
  • Trong tháng:1213912
  • Trong năm:3900097