Học tập làm theo tấm gương đạo đước HCM

Kế hoạch số 03-KH/CB Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 01/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 22/02/2013 của Đảng ủy các cơ quan. Ngày 08/03/2013 Chi bộ Ban Quản lý các KCN Ban hành Văn bản số 03-KH/CB Học tập và làm theo tấm gương...

Kế hoạch số 49-KH/ĐU Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Ngày 22/02/2013 Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 49-KH/ĐU Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:18913969
  • Trong ngày:3618
  • Trong tuần:6107
  • Trong tháng:58946
  • Trong năm:58946