Lao động - Việc làm

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang Thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty TNHH Yokoi Mould của Nhật Bản

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 15/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang đang...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty TNHH VIMARK

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 14/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang đang cần tuyển lao động để cung ứng cho Công ty Điện tử của Hàn Quốc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 13/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang đang...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất lắp ráp chi tiết khuôn mẫu và ép các sản phẩm nhựa của ô tô

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 12/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang...

Trung tâm Dịch vụ KCN thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty chuyên gia công, lắp ráp linh kiện điện tử tại KCN Đình Trám và KCN Vân Trung

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 11/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN thông báo tuyển lao...

Trung tâm Dịch vụ KCN thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty tại Khu công nghiệp Quang Châu

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 10/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN thông báo tuyển lao...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang đang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty Trung Quốc tại KCN Đình Trám

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 08/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang đang...

Trung tâm Dịch vụ KCN thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty chuyên sản xuất các linh kiện ô tô của Nhật Bản

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 07/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN thông báo tuyển lao...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Đất Việt

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 06/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang...

Công ty TNHH Birz Việt Nam thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁOTUYỂN DỤNG LAO ĐỘNGCông Ty TNHH Birz Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật Bản.1. Yêu cầu:- Là công dân có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi có sức khỏe tốt, ý thức kỷ luật cao.- Ưu tiên nữ giới, ưu tiên người có kinh nghiệm.- Chấp nhận tăng ca theo...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang đang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty TNHH Stronic Việt Nam

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 05/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang đang...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho một Công ty Cổ phần Quốc tế HKBike LTT.

 BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 04/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc...

Trung tâm Dịch vụ KCN thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty chuyên sản xuất các linh kiện ô tô của Nhật Bản

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 03/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN thông báo tuyển lao...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Năng lượng mặt trời BoViet.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 02/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho một Doanh nghiệp Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị vệ sinh chât lượng cao.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 01/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2016THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho một Doanh nghiệp Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị vệ sinh.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 31/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2015THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty của Nhật Bản chuyên sản xuất lắp ráp chi tiết khuôn mẫu và ép các sản phẩm nhựa trong ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 30/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2015THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang...

Trung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển lao động để cung ứng cho Công ty TNHH ETX ENGINEER VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 29/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2015THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Giang...

Trung tâm Dịch vụ KCN Thông báo tuyển lao động cho một Công ty Đài Loan tại Khu công nghiệp chuyên sản xuất các loại biến áp nguồn

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BGTRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN Số: 28/TB-TTDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2015THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNGTrung tâm Dịch vụ KCN đang cần tuyển lao...

Công ty Neo Optical của Pháp chuyên gia công trong lĩnh vực kính mắt tại Cụm công nghiệp Thị trấn Neo - Yên Dũng - Bắc Giang cần tuyển lao động.

Neo Optical là công ty Pháp quản lý với 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên gia công trong lĩnh vực kính mắt, tại Cụm công nghiệp thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Sản phẩm của công ty được xuất sang các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất...

Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Địa chỉ tin cậy cho người lao động tìm việc làm

Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp thuộc Ban quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang, được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang số 124/QĐ - UB ngày 07/10/2004. Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp thuộc Ban quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang, được...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20300402
  • Trong ngày:3867
  • Trong tuần:8819
  • Trong tháng:101858
  • Trong năm:1445379