Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 45 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 06/11/2017 đến Chủ nhật, 12/11/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 45 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (06/11/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 44 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (30/10/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan Thứ 3 (31/10/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 43 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 23/10/2017 đến Chủ nhật, 29/10/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 43 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (23/10/2017)- 07h30 dự họp tại HĐND tỉnh- Làm việc cơ quan- 07h30...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 42 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 16/10/2017 đến Chủ nhật, 22/10/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 42 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (16/10/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 41 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 09/10/2017 đến Chủ nhật, 15/10/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 41 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (09/10/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 40 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 02/10/2017 đến Chủ nhật, 08/10/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 40 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (02/10/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 39 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 25/9/2017 đến Chủ nhật, 01/10/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 39 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (25/9/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 38 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 18/9/2017 đến Chủ nhật, 24/9/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 38 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (18/9/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 37 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 11/9/2017 đến Chủ nhật, 17/9/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 37 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (11/9/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 36 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 04/9/2017 đến Chủ nhật, 10/9/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 36 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (04/9/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 35 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 28/8/2017 đến Chủ nhật, 03/9/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 35 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (28/8/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 34 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 21/8/2017 đến Chủ nhật, 27/8/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 34 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (21/8/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 33 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 14/8/2017 đến Chủ nhật, 20/8/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 33 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (14/8/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 32 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 07/8/2017 đến Chủ nhật, 13/8/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 32 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (07/8/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 16 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 17/4/2017 đến Chủ nhật, 23/4/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 16 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (17/4/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 3 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 16/1/2017 đến Chủ nhật, 22/1/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 3 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (16/1/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 2 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 09/1/2017 đến Chủ nhật, 15/1/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 2 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (9/1/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Sáng - Dự Hội nghị...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 26 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 26/6/2017 đến Chủ nhật, 2/7/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 26 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (26/6/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 31 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 31/7/2017 đến Chủ nhật, 06/8/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 31 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (31/7/2017)- 07h00 Dự Hội nghị giao ban tháng 7/2017 tại...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 30 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 24/7/2017 đến Chủ nhật, 30/7/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 30 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (24/7/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 29 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 17/7/2017 đến Chủ nhật, 23/7/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 29 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (17/7/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 28 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 10/7/2017 đến Chủ nhật, 16/7/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 28 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (10/7/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 27 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 03/7/2017 đến Chủ nhật, 09/7/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 27 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (03/7/2017)- Làm việc cơ quan- 15h30 dự hội nghị...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 25 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 19/6/2017 đến Chủ nhật, 25/6/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 25 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (19/6/2017)- 07h00 dự hôi nghị tháng 6 năm 2017 (...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 24 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 12/6/2017 đến Chủ nhật, 18/6/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 24 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (12/6/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22459673
  • Trong ngày:696
  • Trong tuần:27739
  • Trong tháng:918465
  • Trong năm:3604650