Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 22 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 29/5/2017 đến Chủ nhật, 04/6/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 22 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (29/5/2017)- Làm việc cơ quan- 13h30 Dự hội nghị...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 21 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 22/5/2017 đến Chủ nhật, 28/5/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 21 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (22/5/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 20 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 15/5/2017 đến Chủ nhật, 21/5/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 20 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (15/5/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 15 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 10/4/2017 đến Chủ nhật, 16/4/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 15 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (10/4/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 13 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 27/3/2017 đến Chủ nhật, 02/4/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 12 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (27/3/2017)- 07h30 dự họp tại UBND tỉnh- 07h30 dự họp...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 12 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 20/3/2017 đến Chủ nhật, 26/3/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 12 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (20/3/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 01 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 02/01/2017 đến Chủ nhật, 08/01/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 01 NĂM 2017Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (02/01/2017)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 52 NĂM 2016

(Từ Thứ 2, 26/12/2016 đến Chủ nhật, 01/01/2017)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 52 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (26/12/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 44

 (Từ Thứ 2, 31/10/2016 đến Chủ nhật, 06/11/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 44 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (31/10/2016)- 07h30 Dự hội nghị quán triệt Chỉ...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 43

 (Từ Thứ 2, 24/10/2016 đến Chủ nhật, 30/10/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 42 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (24/10/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 42

 (Từ Thứ 2, 17/10/2016 đến Chủ nhật, 23/10/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 42 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (17/10/2016)- 15h00 Làm Việc Tại UBND tỉnh-...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 41

(Từ Thứ 2, 10/10/2016 đến Chủ nhật, 16/10/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 41 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (10/10/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 40

(Từ Thứ 2, 03/10/2016 đến Chủ nhật, 09/10/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 40 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (03/10/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 39

(Từ Thứ 2, 26/08/2016 đến Chủ nhật, 02/10/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 39 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (26/09/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 36

(Từ Thứ 2, 29/08/2016 đến Chủ nhật, 04/09/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 36 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (29/08/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 35

(Từ Thứ 2, 22/08/2016 đến Chủ nhật, 28/08/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 35 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (22/08/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 33

(Từ Thứ 2, 08/08/2016 đến Chủ nhật, 14/08/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 33 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (08/08/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan-...

Lịch công tác tuần 32 năm 2016

(Từ Thứ 2, 01/08/2016 đến Chủ nhật, 07/08/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 32 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (01/08/2016) - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư...

Lịch công tác tuần 31 năm 2016

(Từ Thứ 2, 25/07/2016 đến Chủ nhật, 31/07/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 31 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (01/08/2016) - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư...

Lịch công tác tuần 29 năm 2016

(Từ Thứ 2, 11/07/2016 đến Chủ nhật, 17/07/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 29 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (11/7/2016)- Làm việc cơ quan- Chiều:...

Lịch công tác tuần 28 năm 2016

(Từ Thứ 2, 04/07/2016 đến Chủ nhật, 10/07/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 28 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (04/7/2016)- Làm việc cơ quan- Chiều:...

Lịch công tác tuần 27 năm 2016

(Từ Thứ 2, 27/06/2016 đến Chủ nhật, 03/07/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 27 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (27/6/2016)- Làm việc cơ quan- Chiều:...

Lịch công tác tuần 26 năm 2016

(Từ Thứ 2, 20/06/2016 đến Chủ nhật, 26/06/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 26 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (20/6/2016)- Cả ngày: Dự Hội nghị UBND tỉnh...

Lịch công tác tuần 25 năm 2016

(Từ Thứ 2, 13/06/2016 đến Chủ nhật, 19/06/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 25 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (13/6/2016)- Làm việc cơ quan- Sáng: Dự...

Lịch công tác tuần 24 năm 2016

(Từ Thứ 2, 06/06/2016 đến Chủ nhật, 12/06/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 24 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (06/6/2016)- Làm việc cơ quan- Sáng: dự...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22496878
  • Trong ngày:2925
  • Trong tuần:6048
  • Trong tháng:955670
  • Trong năm:3641855