Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 16 năm 2016

(Từ Thứ 2, 11/04/2016 đến Chủ nhật, 17/04/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 16 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (11/4/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

Lịch công tác tuần 15 năm 2016

(Từ Thứ 2, 04/04/2016 đến Chủ nhật, 10/04/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 15 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (04/4/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

Lịch công tác tuần 14 năm 2016

(Từ Thứ 2, 28/03/2016 đến Chủ nhật, 03/04/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 14 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (28/3/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

Lịch công tác tuần 13 năm 2016

(Từ Thứ 2, 21/03/2016 đến Chủ nhật, 27/03/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 13 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (21/3/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

Lịch công tác tuần 12 năm 2016

(Từ Thứ 2, 14/03/2016 đến Chủ nhật, 20/03/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 12 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (14/3/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

Lịch công tác tuần 11 năm 2016

(Từ Thứ 2, 07/03/2016 đến Chủ nhật, 13/03/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 11 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (07/3/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

Lịch công tác tuần 10 năm 2016

(Từ Thứ 2, 29/02/2016 đến Chủ nhật, 06/03/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 10 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (29/2/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

Lịch công tác tuần 9 năm 2016

(Từ Thứ 2, 22/02/2016 đến Chủ nhật, 28/02/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 9 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (22/2/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 8 năm 2016

(Từ Thứ 2, 16/02/2016 đến Chủ nhật, 22/02/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 8 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (16/02/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 7 năm 2016

(Từ Thứ 2, 09/02/2016 đến Chủ nhật, 15/02/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 7 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (09/02/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 6 năm 2016

(Từ Thứ 2, 01/02/2016 đến Chủ nhật, 07/02/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 6 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (01/02/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 5 năm 2016

(Từ Thứ 2, 25/01/2016 đến Chủ nhật, 31/01/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 5 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (25/01/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 4 năm 2016

(Từ Thứ 2, 18/01/2016 đến Chủ nhật, 24/01/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 4 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (18/01/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 3 năm 2016

(Từ Thứ 2, 11/01/2016 đến Chủ nhật, 17/01/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 3 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (11/01/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 2 năm 2016

(Từ Thứ 2, 04/01/2016 đến Chủ nhật, 10/01/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 2 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (4/01/2016)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 1 năm 2016

(Từ Thứ 2, 28/12/2015 đến Chủ nhật, 03/01/2016)LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 1 NĂM 2016Thứ, ngày tháng nămNguyễn Anh QuyềnTrần Vũ ThôngLê Bá XuyênNguyễn Xuân NgọcGhi chúThứ 2 (28/12/2015)- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:18584591
  • Trong ngày:3266
  • Trong tuần:19644
  • Trong tháng:1215530
  • Trong năm:18584591