Tin tức - Sự kiện

Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 8 năm 2018

Trong tháng 8/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 05 dự án (trong đó có 03 dự án đầu tư nước ngoài và 02 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 10 triệu USD và 27,5 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 16 dự án, trong...

Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 7 năm 2018

Trong tháng 7/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án trong đó có 02 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 10,8 triệu USD và 55,7 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...

Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng tại Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh

Ngày 15/7/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 66 quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí...

Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 6 năm 2018

Trong tháng 6/2018 tham mưu cấp mới GCNĐKĐT cho 06 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 6,4 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 07 dự án, trong đó có 02 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 127 triệu USD.Lũy kế từ đầu năm 2018...

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa phục vụ quy hoạch Khu công nghiệp

Sáng ngày 12/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đi khảo sát thực địa một số vị trí nhằm phục vụ công tác định hướng phát triển khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái; Trưởng Ban Quản lý...

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

Sáng ngày 18/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang về tình hình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng tại các KCN. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan,...

Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang hiên có 227 doanh nghiệp đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho khoảng 86 nghìn lao động, tăng 15 nghìn người so với cùng kỳ 2017. Trong đó lao động là người địa phương chiếm khoảng 80%; lao động nữ chiếm...

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Khu công nghiệp Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2018.

Đến nay, trong các KCN có 227 dự án đi vào hoạt động, tăng 18 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2017. Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm: Doanh thu từ hoạt động SXKD ước đạt 50.000 tỷ đồng, tăng 22,0% so với...

Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Bắc Giang tháng 5 năm 2018

Trong tháng 5/2018 Ban Quản lý các KCN cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 25,5 triệu USD; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, trong đó có 07 dự án tăng vốn, với tổng vốn...

Kết quả thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2018.

Sáu (06) tháng đầu năm, các KCN của tỉnh đã thu hút đầu tư được 26 dự án (tăng 02 dự án so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 01 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 25 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10 tỷ đồng và...

Giao lưu, xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2018

Ngày 31/5, tại Khách sạn Mường Thanh (thành phố Bắc Giang) diễn ra hội nghị giao lưu, xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc do Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp với Hội Năng lượng mặt trời tổ chức. Tới dự có đồng chí...

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020; Để nâng cao...

Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư tháng 4 năm 2018

Trong tháng 4/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 11,4 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 06 dự án, trong đó có 04 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 5,6 triệu USD. Lũy...

Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư tháng 3 năm 2018

Trong tháng 3/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 11,25 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 12 dự án, trong đó có 04 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 15 triệu USD; Lũy...

Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư tháng 02 năm 2018

Trong tháng 02/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 0,7 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 01 dự án, trong đó có 05 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 115,55 triệu USD....

Chi đoàn Ban quản lý các KCN tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018; Kế hoạch số 02-KH/ĐK ngày 093/02/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp Tỉnh đoàn Bắc Giang về kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên 2018; nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong...

Công văn số 234/KCN-ĐT ngày 07/03/2018 của Ban Quản lý các KCN về việc báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 07/03/2018 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 234/KCN-ĐT yêu cầu các công ty trong các khu công nghiệp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp.Tải chi tiết công văn 234/KCN-ĐT tại đây.Tải...

Công văn số 234/KCN-ĐT ngày 07/03/2018 của Ban Quản lý các KCN về việc báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 07/03/2018 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 234/KCN-ĐT yêu cầu các công ty trong các khu công nghiệp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp.Tải chi tiết công văn 234/KCN-ĐT tại đây.Tải...

Lễ phát động “Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018”

Sáng ngày 23/02/2018, tại Khu công nghiệp Quang Châu, Ban Quản lý các KCN phối hợp với Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018”. Tham dự buổi lễ phát động có Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên...

Kết quả thu hút đầu tư tháng 01 năm 2018

Trong tháng 01/2018 tham mưu cấp mới GCNĐKĐT cho 12 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 27,44 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 13 dự án, trong đó có 05 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 115,55 triệu USD.Lũy kế đến nay,...

Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Ngày 19/01/2018 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban.Đ/c Nguyễn Anh Quyền - Trưởng ban...

Thông báo lịch tiếp dân của Ban Quản lý các KCN năm 2018

Ngày 19/12/2017 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 121/TB-KCN về Lịch tiếp dân của Ban Quản lý các KCN năm 2018

Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư 12 tháng đầu năm 2017

- Trong tháng 12/2017 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 17 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 04 dự án (không có dự án nào tăng vốn); Trong năm 2017, Ban đã xem xét chấp thuận cấp mới...

Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư 11 tháng đầu năm 2017

- Trong tháng 11/2017 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 07 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 154,55 triệu USD và 198 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 07 dự án, trong đó có 03 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm 24,07...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chúc Tết doanh nghiệp FDI

Nhân dịp đón năm mới 2018, chiều ngày 27/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, động viên, chúc Tết một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22496798
  • Trong ngày:2845
  • Trong tuần:5968
  • Trong tháng:955590
  • Trong năm:3641775