Thủ tục hành chính

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp hô sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại:...

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng dự án

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại:...

Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại:...

Thủ tục cấp gia hạn giấy phép xây dựng

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp hô sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại:...

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp hô sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại:...

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp hô sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại:...

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp hô sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại:...

Thủ tục Cấp Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Trình tự thực hiện:   - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN...

Thủ tục Cấp Sổ lao động cho người lao động làm việc trong KCN

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 1 - Văn bản đề nghị cấp sổ lao động của doanh nghiệp;     Trình tự thực hiện:   - Bước 1 Cá nhân, tổ chức nộp Hồ...

Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Trình tự thực hiện:   - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang...

Thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể.

Trình tự thực hiện:   - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang...

quy định thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết trong các lĩnh vực cụ thể

Nhà đầu từ khi triển khai đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang được thực hiện tại bộ phận “một cửa liên thông” Ban Quản lý các khu công nghiệp. Tại đây nhà đầu tư sẽ được giải quyết các thủ tục: Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận...

Thời gian, cách thức tiếp nhận hồ sơ và trình tự giải quyết TTHC và trả kết quả:

1. Cách thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC:Hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC của nhà đầu tư có thể gửi đến Bộ phận “một cửa” của Ban Quản lý các KCN bằng một trong hai cách: trực tiếp bằng bản giấy tại bộ phận “một cửa” hoặc bằng bản *.pdf; *....

hồ sơ cấp xác nhận cam kết bảo vệ môi trường

Hồ sơ bao gồm:    Trình tự thực hiện: - Bước 1 Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các...

hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các kcn

Hồ sơ lập 04 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc mỗi bộ gồm:1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu). Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp...

Hồ sơ cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các kcn

Hồ sơ lập 04 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc mỗi bộ gồm: 1. Thông báo lập văn phòng đại diện. Trình tự thực hiện:   - Bước 1: Cá nhân, tổ...

Hồ sơ đối với xác nhận nhân sự chủ chốt

1- Đối tượng xác nhận:   A- Xác nhận Nhân sự chủ chốt đối với các Doanh nghiệp FDI. * Các đối tượng xác nhận: - Công ty Cổ phần: + Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị. + Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc...

Hồ sơ cấp con dấu, cấp mã số thuế, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

I. Hồ sơ cấp con dấu: Hồ sơ được lập thành 01 bộ gốc, bao gồm:1. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (có chứng thực hoặc có bản gốc để đối chiếu).2. Giấy uỷ quyền cho Ban...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19952442
  • Trong ngày:1328
  • Trong tuần:18682
  • Trong tháng:1097419
  • Trong năm:1097419