Tin của Ban quản lý

Chi đoàn Ban Quản lý các KCN tổ chức học tập và thăm quan thực tế tại xã Cấm Sơn

Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhằm mục đích quan tâm, chăm lo, khuyến khích, động viên tinh thần tới đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Ban Quản lý các KCN, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên có dịp học...

Chi Đoàn Ban Quản lý các KCN tổ chức đối thoại Cấp ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN với đoàn viên, thanh niên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. ngày 04/3/2019, Chi Đoàn Ban Quản lý các KCN tổ chức đối thoại Cấp ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN với đoàn viên, thanh niên. Đến dự và phát biểu chỉ đạo đối thoại có đồng chí...

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019

Sáng ngày 12/02/2019, tại Khu công nghiệp Vân Trung, Ban Quản lý các KCN phối hợp với Công ty cổ phần S&G tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019 với mục đích tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của tết...

Hội nghị Tổng kết thực hiện công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Ngày 18/01/2019 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban; toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ban.Đ/c Trần Vũ Thông - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN...

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 - Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Ngày 11/01, tại thành phố Bắc Giang, Khối Thi đua BQL các KCN 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018; phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2019.Các đồng chí: Nguyễn Anh Quyền,...

Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động của các doanh nghiệp Khu công nghiệp Bắc Giang năm 2018.

Trong các Khu công nghiệp hiện có 242 doanh nghiệp đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho 89.438 lao động, tăng trên 9 nghìn người so với cùng kỳ 2017. Trong đó lao động là người địa phương chiếm khoảng 80%; lao động nữ chiếm khoảng 68%; số lao...

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Khu công nghiệp Bắc Giang năm 2018.

Đến nay, trong các KCN có 242 dự án đi vào hoạt động, tăng 21 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2017 (trong đó 181 doanh nghiệp nước ngoài, trong nước 61 doanh nghiệp). Tuy nhiên (theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh giao CCN Nội...

Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2018

Trong tháng 10/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 07 dự án (trong đó có 06 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 15,7 triệu USD và 42 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 06 dự án, trong đó có 3 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn...

Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 9 năm 2018

Trong tháng 9/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 3 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 10 dự án, trong đó có 3 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,1 triệu USD.Lũy kế từ...

Vui tết trung thu tại Ban Quản lý các khu công nghiệp

Ngày 22/9/2018 Chi đoàn Ban Quản lý các KCN tổ chức Vui tết trung thu cho các em thiếu nhi trong cơ quan. Vào lúc 19h ngày 22/9/2018 (13 âm lịch) Chi đoàn Ban Quản lý các KCN phối hợp với Công đoàn Ban Quản lý các KCNtổ chức Chương trình "Vui...

Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 8 năm 2018

Trong tháng 8/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 05 dự án (trong đó có 03 dự án đầu tư nước ngoài và 02 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 10 triệu USD và 27,5 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 16 dự án, trong...

Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 7 năm 2018

Trong tháng 7/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án trong đó có 02 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 10,8 triệu USD và 55,7 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...

Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 6 năm 2018

Trong tháng 6/2018 tham mưu cấp mới GCNĐKĐT cho 06 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 6,4 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 07 dự án, trong đó có 02 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 127 triệu USD.Lũy kế từ đầu năm 2018...

Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang hiên có 227 doanh nghiệp đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho khoảng 86 nghìn lao động, tăng 15 nghìn người so với cùng kỳ 2017. Trong đó lao động là người địa phương chiếm khoảng 80%; lao động nữ chiếm...

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Khu công nghiệp Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2018.

Đến nay, trong các KCN có 227 dự án đi vào hoạt động, tăng 18 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2017. Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm: Doanh thu từ hoạt động SXKD ước đạt 50.000 tỷ đồng, tăng 22,0% so với...

Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Bắc Giang tháng 5 năm 2018

Trong tháng 5/2018 Ban Quản lý các KCN cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 25,5 triệu USD; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, trong đó có 07 dự án tăng vốn, với tổng vốn...

Kết quả thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2018.

Sáu (06) tháng đầu năm, các KCN của tỉnh đã thu hút đầu tư được 26 dự án (tăng 02 dự án so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 01 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 25 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10 tỷ đồng và...

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020; Để nâng cao...

Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư tháng 4 năm 2018

Trong tháng 4/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 11,4 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 06 dự án, trong đó có 04 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 5,6 triệu USD. Lũy...

Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư tháng 3 năm 2018

Trong tháng 3/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 11,25 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 12 dự án, trong đó có 04 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 15 triệu USD; Lũy...

Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư tháng 02 năm 2018

Trong tháng 02/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 0,7 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 01 dự án, trong đó có 05 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 115,55 triệu USD....

Chi đoàn Ban quản lý các KCN tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018; Kế hoạch số 02-KH/ĐK ngày 093/02/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp Tỉnh đoàn Bắc Giang về kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên 2018; nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong...

Công văn số 234/KCN-ĐT ngày 07/03/2018 của Ban Quản lý các KCN về việc báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 07/03/2018 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 234/KCN-ĐT yêu cầu các công ty trong các khu công nghiệp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp.Tải chi tiết công văn 234/KCN-ĐT tại đây.Tải...

Lễ phát động “Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018”

Sáng ngày 23/02/2018, tại Khu công nghiệp Quang Châu, Ban Quản lý các KCN phối hợp với Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018”. Tham dự buổi lễ phát động có Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên...

Kết quả thu hút đầu tư tháng 01 năm 2018

Trong tháng 01/2018 tham mưu cấp mới GCNĐKĐT cho 12 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 27,44 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 13 dự án, trong đó có 05 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 115,55 triệu USD.Lũy kế đến nay,...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21034780
  • Trong ngày:2046
  • Trong tuần:24216
  • Trong tháng:836236
  • Trong năm:2179757