Tin của Ban quản lý

Yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm về Ban Quản lý các KCN.

Để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Luật thống kê 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ điều 3, điều 12 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Những biến động về kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới trong năm 2011 đã tác động mạnh đến sự tăng trưởng và phát triển của hầu hết các quốc gia, những bất ổn từ khủng hoảng tài chính năm 2008 bắt nguồn tại Mỹ chưa chấm dứt đã ảnh hưởng lớn đến...

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các KCN ban hành kèm theo Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND, ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh; Nhằm chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, ngăn chặn các cuộc tranh chấp...

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn một số nội dung cơ bản của pháp luật về môi trường và lao động.

Ngày 29/10/2011 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn một số nội dung cơ bản của pháp luật về môi trường và lao động cho các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; Dự và chỉ đạo Hội nghị có Lãnh đạo Ban Quản...

Yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu, cụm công nghiệp báo cáo tình hình vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

Văn bản số 306/KCN-DN ngày 24/10/2011 về việc yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu, cụm công nghiệp báo cáo tình  hình vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.   (Mẫu báo cáo kèm theo)

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang giám sát tại Ban Quản lý các KCN tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường.

Ngày 20/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ môi trường (BVMT) tại Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có Thường trực HĐND tỉnh và đại diện một số Ban...

Khánh thành dự án: “Xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cao cấp cho động vật”

Ngày 19/9, tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ khánh thành “Xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cao cấp cho động vật” của Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đặc khu Hope Việt Nam. Đến dự buổi...

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/10/2011.

Ngày 22/8/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê...

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải thăm một số doanh nghiệp tại KCN Đình Trám và Song Khê

Sáng 03/8/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đi thăm một số doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Đình Trám và Song Khê. Cùng đi có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Sáng 03/8/2011, Chủ tịch...

Khánh thành nhà máy Koretsune Seiko Việt Nam tại KCN Đình Trám.

Ngày 16/7/2011 tại KCN Đình Trám – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang,  Công ty TNHH Koretsune Seiko Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành  Nhà máy sản xuất bơm – xi lanh áp lực dầu. Ngày 16/7/2011 tại KCN Đình Trám –...

Tổng kết 10 năm thi hành luật PCCC trong các khu, cụm công nghiệp.

Thực hiện Văn bản số 282/CAT(PV11, PC66) ngày 6 tháng 5 năm 2011 của Công an tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật PCCC và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành pháp lệnh PCCC. Thực hiện Văn bản số 282/CAT(PV11, PC66)...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011.

Năm 2011, nền kinh tế trong nước được dự báo là tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, tạo sức mạnh và niềm tin...

Kế hoạch số 47/KH-KCN ngày 30/5/2011 về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011.

Thực hiện Kế hoạch số 1049/KH-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011, Ban Quản lý các KCN Bắc Giang xây dựng Kế hoạch số 47/KH-KCN ngày 30/5/2011 về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 triển khai thực...

Yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) báo cáo tình hình hoạt động đầu tư quý II năm 2011.

Thực hiện công văn số 3646/BKHĐT-ĐTNN ngày 08/06/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng, ước cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo...

Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và ngày quốc tế về đa dạng sinh học 22/5 .

Thực hiện Công văn số 297/TNMT-MTg ngày 28/4/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày quốc tế về đa dạng sinh học 22/5/2011. Ngày 11/5/2011 Ban Quản lý các KCN Ban hành Văn bản số...

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư

Thực hiện Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về đánh giá và giám sát đầu tư.  Ngày 11/5/2011 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 100/KCN-ĐT về việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư,  yêu cầu  các...

Biên bản uỷ quyền về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN.

Ngày 18/4/2011 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang và Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang ký Biên bản uỷ quyền về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN. Ngày 18/4/2011 Sở Lao động Thương binh và Xã...

Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2011.

Tuần lễ quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường (NS-VSMT) do Thủ tướng Chỉnh phủ phát động hàng năm đã trở thành hoạt động truyền thống, được các cấp, các ngành, các đoàn thể trên cả nước hưởng ứng mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng...

Đại hội công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang lần thứ III, nhiệm kỳ (2011 -2013)

Ngày 15/4/2011, Đại hội công đoàn cơ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh lần thứ III, Nhiệm kỳ  (2011 2013) được tổ chức với sự tham dự của Đại diện Cấp ủy, Đại diện công đoàn các KCN; toàn thể các đoàn viên Công đoàn Ban  Quản lý các KCN. Đại hội...

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với các doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Căn cứ quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các KCN tỉnh và Công an tỉnh Bắc Giang. Để đảm bảo an toàn...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn.

Ngày 28/3/2011 Bộ Tài chính ban hành công văn số 4016/BTC-TCT về việc xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn. Ngày 28/3/2011 Bộ Tài chính ban hành công văn số 4016/BTC-TCT về việc xử...

Chi đoàn BQL các KCN kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đoàn đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 25/03/2011 Chi đoàn Ban Quản lý các KCN tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2011.    Ngày 25/03/2011 Chi đoàn Ban Quản lý các KCN tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm...

Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện năm 2011

Triển khai Công văn số 140/SCT-QLĐT ngày 10/3/2011 của Sở Công thương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, ngày 21/3/2011 Ban Quản lý các KCN xây dựng kế hoạch số 24/KH-KCN  thực hiện  tiết kiệm điện năm 2011như sau:...

Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Wintek Việt Nam.

  Ngày 18/3/2011 Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Wintek Việt Nam thuộc Tập đoàn Wintek - Đài Loan.  Ngày 18/3/2011 Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ trao...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21517734
  • Trong ngày:3838
  • Trong tuần:3838
  • Trong tháng:425007
  • Trong năm:2662711