Tuyên truyền - Phổ biến - Giáo dục pháp luật

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.Thông tư số có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016....

Thông tư ban hành​ Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH​ Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016 và thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH...

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của...

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.​Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây...

Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 30/6/2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 14/8/2016, thay thế Quyết định số 1190/QĐ-BKH...

Hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.Nghị định này được áp dụng cho các đối tượng sau...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP​ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và bãi bỏ: các Điều 9,10,11,12,13,14 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP...

Bắc Giang: Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số

UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định ban hành quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang.Ảnh minh họa (Ảnh tư liệu).Theo đó, việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số được sử dụng rộng rãi cho tất cả các...

Nội dung chính Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.Nghị quyết 35/NQ-CP nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả...

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày 01/06/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về: vi phạm quy...

Những điểm mới của Luật tố tụng hành chính năm 2015

Luật TTHC năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; riêng các quy định về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; pháp nhân là người đại diện, người giám hộ; hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư...

Chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ

Ngày 03/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ.Theo Nghị định này, các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ như sau: 1.  Các chính sách hỗ trơ phát triển công nghiệp hỗ...

Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.​Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập,...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.​Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy...

Quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Ngày 18/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.Thông tư quy...

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Ngày 12/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam về thủ tục đầu tư theo hình...

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Ngày 14 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan...

Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

Ngày 29/9/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 43 /2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Thông tư bao gồm 4 chương, 27 điều; hướng dẫn chi tiết...

Ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Ngày 16/9, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.Ảnh minh họa.Theo đó, Quy chế quy định mục tiêu,...

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.Việc bam hành Nghị định đã giúp các cơ quan, doanh nghiệp có cơ sở để xây dựng và thực hiện một số nội...

Quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D qua mạng Internet (giai đoạn 2)

Ngày 15/9/2015 Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 9866/QĐ-BCT  về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet (giai đoạn 2).Theo đó:1.   Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất...

Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 29 /2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014

Ngày 19/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.Theo đó, hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con  dấu và quản lý, sử dụng con dấu như sau: 1. Hình ảnh...

Nghị quyết quy định về Chính phủ điện tử

Ngày14 tháng 10 năm 2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tửĐẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19686206
  • Trong ngày:2651
  • Trong tuần:30363
  • Trong tháng:831183
  • Trong năm:831183