STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin Mức dịch vụ công
26 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí

14/04/2016

27 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ hết hạn cho lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

14/04/2016

28 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ hết hạn cho lao động làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ.

14/04/2016

29 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép.

14/04/2016

30 Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

14/04/2016

31 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

04/08/2015

32 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

07/07/2015

33 Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch

25/12/2014

34 Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch điều chỉnh

25/12/2014

35 Thủ tục Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở

12/09/2013

36 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

12/09/2013

37 Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng

12/09/2013

38 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tạm

12/09/2013

39 Cấp lại giấy phép xây dựng

26/06/2013

40 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

26/06/2013

41 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

26/06/2013

42 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

26/06/2013

43 Thủ tục Cấp Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

10/05/2012

44 Thủ tục Cấp Sổ lao động cho người lao động làm việc trong KCN

29/11/2010

45 Thủ tục Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN

04/10/2010

46 Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

23/08/2010

47 Thủ tục đăng ký nội quy lao động.

23/08/2010

48 Thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể.

23/08/2010

49 quy định thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết trong các lĩnh vực cụ thể

10/08/2010

50 Thời gian, cách thức tiếp nhận hồ sơ và trình tự giải quyết TTHC và trả kết quả:

10/08/2010

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17984646
  • Trong ngày:4540
  • Trong tuần:23107
  • Trong tháng:615585
  • Trong năm:17984646