STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
1 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp theo hình thức hợp đồng lao động.

14/04/2016

2 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp theo hình thức di chuyển nội bộ.

14/04/2016

3 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phé

14/04/2016

4 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

14/04/2016

5 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí

14/04/2016

6 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ hết hạn cho lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

14/04/2016

7 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ hết hạn cho lao động làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ.

14/04/2016

8 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép.

14/04/2016

9 Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

14/04/2016

10 Thủ tục Cấp Sổ lao động cho người lao động làm việc trong KCN

29/11/2010

11 Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

23/08/2010

12 Thủ tục đăng ký nội quy lao động.

23/08/2010

13 Thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể.

23/08/2010

14 Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động

06/08/2010

15 Hồ sơ đăng ký đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày

06/08/2010

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:18017099
  • Trong ngày:4658
  • Trong tuần:11417
  • Trong tháng:648038
  • Trong năm:18017099